கோவிட்-19

வீட்டிலேயே இருந்தால் எவ்வாறு கொரோனா வைரஸ் தொற்று குறையும்?

question mark, sign, problem

வீட்டிலேயே இருந்தால் எவ்வாறு கொரோனா வைரஸ் தொற்று குறையும்?

இடங்களிலும் பொருட்களிலும் கொரோனா வைரஸ் வாழும் காலம் அதிகபட்சம் 14 நாட்கள் என்று நம்பப்படுகிறது. மனிதர்களின் உடலிலும் அதிகபட்சமாக 14 நாட்களுக்கு தான் கொரோனா வைரஸ் வாழும், அதற்குள் அது அந்த நபருக்கு ஏதாவது உடல் தொந்தரவுகள் உருவாக்கி தனது இருப்பை காட்டி கொடுத்துவிடும்.

அதனால், 14 நாட்கள் பொது மக்கள் விலகியிருந்தால் புதிய நோயாளிகள் உருவாக மாட்டார்கள். ஏற்கனவே கிருமி தோற்று இருந்தவர்களும் தனக்கு உடலில் தொந்தரவு இருக்கிறது என்பதை அறிந்து குணப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X