உடல்

வயிறு உப்புசம் எதனால் உண்டாகிறது?

வயிறு உப்புசம் எதனால் உண்டாகிறது?

வயிறு உப்புசமாகவோ, கனமாகவோ இருந்தால் வயிற்றின் ஜீரணசக்தி குறைந்துள்ளது என்று பொருளாகும்.

வயிறு உப்புசமாகவோ, கனமாகவோ இருக்கும் போது உணவை உட்கொள்ளாமல் விரதம் இருக்க வேண்டும். ஒரு வேலை பசி உண்டானால் எளிதில் ஜீரணமாகக்கூடிய பழங்கள், கஞ்சி போன்ற உணவுகளை மட்டுமே உட்கொள்ள வேண்டும்.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X