உடல்

வயது அதிகரிக்கும் போது உடல் பலவீனமாகி தளர்ந்துவிடுமா?

வயது அதிகரிக்கும் போது உடல் பலவீனமாகி தளர்ந்துவிடுமா?

இந்த உலகின் தலைசிறந்த படைப்பு நீங்கள். உங்களைப் படைத்தது இயற்கையோ, இறைவனோ, நீங்கள் எதை நம்பிக்கை கொண்டாலும், அவனை விட சிறந்த படைப்பாளி இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது.

உங்கள் உடலின் அமைப்பைக் கவனித்துப் பாருங்கள். இந்த உடலை விடவும் சிறந்த உடல் மனிதர்களுக்குக் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளதா? இந்த தலைசிறந்த படைப்பாளியின் படைப்பில் குறைகள் உண்டாக வாய்ப்பே கிடையாது.

தவறான உணவு முறை தவறான வாழ்க்கை முறை மற்றும் தவறான பழக்க வழக்கங்களால் மட்டுமே மனிதர்களுக்கு நோய்களும் உடல் உபாதைகளும் உருவாகின்றன. மற்றபடி வயது அதிகரிப்பதால் யாருக்கும் எந்த உடல் உபாதையும் உருவாகாது. இன்றும் நம் கிராமங்களில் சுறுசுறுப்பாக இயங்கும் முதியவர்கள் நிறைய இருக்கிறார்கள்.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X