திருக்குறள்

உயர் வள்ளுவம் -5 – கடவுள் வாழ்த்து-2 (Kadavul Vazhthu-2)

கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்கள் வழங்கும், உயர் வள்ளுவம் திருக்குறள் வகுப்பின் காணொளி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X