அமானுஷ்ய காணொளி

உறக்கத்தில் ஆன்மாவின் பயணங்கள்

உறக்கத்தில் ஆன்மாவின் பயணங்கள் | Out of body experience | Astral projection.

நாம் உறங்கும் போது நம் ஆன்மா என்ன செய்கிறது? உறக்கத்தில் பற்பல அனுபவங்கள் வருவது ஏன்?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X