ஆரோக்கியம்

உணவை உட்கொண்ட பின்னர் தூக்கம் வருவது ஏன்?

woman wearing red sweater lying on grey surface mind

உணவை உட்கொண்ட பின்னர் தூக்கம் வருவது ஏன்?

உணவை உட்கொள்வது உடலின் தெம்புக்காக, உடலின் சக்திக்காக என்றால்; உணவை உட்கொண்ட பின்னர் உடலில் தெம்பும், ஆற்றலும் அதிகரிக்கத் தானே வேண்டும் மாறாக எதனால் அசதியும் தூக்கமும் உண்டாகிறது?

உணவு உண்ட பின்பு அசதியோ தூக்கமோ உண்டானால்; உடலில் செரிமான மண்டலம் சீர்கெட்டு இருக்கிறது என்று பொருளாகும். உட்கொண்ட உணவை ஜீரணிக்கும் தன்மையும் ஆற்றலும் உடலுக்கு போதவில்லை என்று அர்த்தம். நன்றாகப் பசி உண்டான பின்னர், பசியின் அளவை அறிந்து உணவை உட்கொண்டால்; செரிமான மண்டலம் சீரடைந்து உணவு முழுமையாக ஜீரணமாகும். உணவு உட்கொண்ட பின்பு அசதியோ தூக்கமோ உண்டாகாது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X