ஆரோக்கிய காணொளி

உடலே மருத்துவர்

உடலே மருத்துவர் | Udale Maruthuvar

Health Meeting – ஆரோக்கிய கருத்தரங்கு
தலைப்பு: உடலே மருத்துவர்
Title: Udale Maruthuvar

உடலே மருத்துவர் எனும் நோய் நொடிகள் எதுவுமின்றி எந்நாளும் ஆரோக்கியமாக வாழ வழிகாட்டும் கருத்தரங்கு.
The speech guides to living healthy forever. Without any diseases.

Speaker: Acuhealer Bose K Mohamed Meera
▪️ Director Cumbum Academy of Acupuncture
▪️ President Acupuncture Healer Federation of India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X