ஆன்மீகம்

தியானம் என்பது என்ன?

தியானம் என்பது என்ன?

24 மணி நேரமும் சதா இயங்கிக்கொண்டே இருக்கும் மனதை சற்று நேரம் இளைப்பாற விடுவதும், சதா எதையோ முணுமுணுத்துக் கொண்டிருக்கும் மனது என்ன பேசுகிறது? என்ன சொல்ல வருகிறது? என்பதை சற்று நேரம் கவனிப்பதும் தான் தியானம்.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X