தண்ணீர்

தண்ணீரைக் கொதிக்க வைத்து அருந்துவது நல்லதா?

தண்ணீரைக் கொதிக்க வைத்து அருந்துவது நல்லதா?

தண்ணீரைக் கொதிக்க வைத்தால், தண்ணீரில் இருந்து இயற்கையாகக் கிடைக்கக்கூடிய சத்துக்கள், தாதுக்கள் மற்றும் நன்மையான கிருமிகள் செத்துவிடும் அல்லது சிதைந்துவிடும். தண்ணீரில் இருந்து மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய சத்துக்கள், தாதுக்கள், மற்றும் நல்ல கிருமிகள் கிடைக்காமல் உடல் நோய்வாய்ப்படும்.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X