நோய்கள்

தடுப்பூசி போடாவிட்டால் நோய்கள் உண்டாகுமா?

தடுப்பூசி போடாவிட்டால் நோய்கள் உண்டாகுமா?

மனிதர்களுக்கு இயற்கையாகவே நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி இருக்கிறது (Immune system), அதனால் தடுப்பூசிகள் என்று எதுவுமே தேவையில்லை. அதனால் சிறுவயதில் தடுப்பூசி போடாததினால் எந்த நோய்களும் உண்டாகாது. ஒருவேளை தடுப்பூசி போட்டால் நோய்கள் தோன்ற வாய்ப்புகள் உண்டு.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X