ரெய்கி

சிறப்பாக ஹீலிங் செய்ய முடியும் என்ற புரிதலும் தைரியமும் உண்டானது

பயிற்சிகளில் கலந்துகொண்டவரின் அனுபவங்கள்Online Class Participant’s Testimonial சிறப்பாக ஹீலிங் செய்ய.

Read More
வீட்டு மருத்துவம்

சளி, இருமல், மலச்சிக்கல், அஜீரணம்

சளி, இருமல், மலச்சிக்கல், அஜீரணம், போன்றவை நீங்க வீட்டு மருத்துவம் Contact.

Read More
வீட்டு மருத்துவம்

வயிற்று போக்கு குணமாக வீட்டு மருத்துவம்

வயிற்று போக்கு குணமாக வீட்டு மருத்துவம். சுக்கு கசாயம் சேயும் முறை..

Read More
ரெய்கி

How do I use Reiki for healing and foot reflexology?

Contact DetailsV.Gowri, Salem📞9345089064gowriakshayaa21@gmail.com

Read More
X