நோய்கள்

வைரஸ் மற்றும் தொந்தரவுகள்

வைரஸ் மற்றும் தொந்தரவுகள் | Virus and symptoms | சுவை.

Read More
கோவிட்-19

கோவிட்-19 அச்சம் கொள்ளும் அளவுக்கு ஒன்றுமில்லை

இன்று கோவிட்-19, கொரோனா வைரஸ் பரவுகிறது என்ற அச்சம் உலகம் முழுவதும்.

Read More
கோவிட்-19

கொரோனா வைரஸ் Vs சார்ஸ் வைரஸ்

2003ஆம் ஆண்டு சார்ஸ் (SARS) என்ற ஒரு கிருமி அல்காயிதா அமைப்பினரால்.

Read More
X