உடல்

அதிக தூரம் நடந்தால் எதனால் கால்கள் வீங்குகின்றன?

அதிக தூரம் நடந்தால் எதனால் கால்கள் வீங்குகின்றன? நோயாளிகளுக்கும், அதிகமாக மருந்து.

Read More
உடல்

பேருந்து பயணத்தில் எதனால் கால்கள் வீங்குகின்றன?

பேருந்து பயணத்தில் எதனால் கால்கள் வீங்குகின்றன? 1. பேருந்து பயணத்தில் வெகுநேரம்.

Read More
உடல்

கால்கள் எதனால் வீக்கம் அடைகின்றன?

கால்கள் எதனால் வீக்கம் அடைகின்றன? நோயாளிகளுக்கும், அதிகமாக மருந்து மாத்திரைகளை உட்கொள்பவர்களுக்கும்,.

Read More
X