உடல்

பிடரி வலி எதனால் உருவாகிறது?

பிடரி வலி எதனால் உருவாகிறது? பிடரியில் உண்டாகும் வலிகள் பெரும்பாலும் உடலின்.

Read More
உடல்

மூட்டுவலி எதனால் உருவாகிறது?

மூட்டு வலி எதனால் உருவாகிறது? மூட்டு வலிகள் மூட்டின் கோளாறுகளால் உண்டாவதில்லை..

Read More
X