உடல்

வயிற்றுப்போக்கு எதனால் உருவாகிறது?

வயிற்றுப்போக்கு எதனால் உருவாகிறது? வயிற்றில் கெட்டுப்போன உணவுகள் இருந்தாலோ, மலக்குடலில் ஆபத்தான.

Read More
வீட்டு மருத்துவம்

வயிற்றுப்போக்கு குணமாக வீட்டு மருத்துவம்

கடுமையான வயிற்றுப்போக்கு குணமாக வீட்டு மருத்துவம். தேவையான பொருட்கள் 1. காய்ச்சாத.

Read More
வீட்டு மருத்துவம்

வயிற்றுப்போக்கு குணமாக வீட்டு மருத்துவம்

வயிற்றுப்போக்கு குணமாக வீட்டு மருத்துவம். வயிற்றுப்போக்கு குணமாக பயன்படுத்தி பயன்பெற்ற வீட்டு.

Read More
X