ஆரோக்கியம்

வயதானால் நிச்சயமாக நோய்கள் உண்டாகுமா?

வயதானால் நிச்சயமாக நோய்கள் உண்டாகுமா? என்றால், உண்டாகாது! வயதானால் நிச்சயமாக நோய்கள்.

Read More
வாழ்க்கை

வயதுக்கும் மரணத்துக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது

வயதுக்கும் மரணத்துக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது. 10, 20, 30, 40,.

Read More
X