ரெய்கி

மருத்துவ ஞானம்

சிகிச்சை பெறுவோரின் உடலில் கலக்கும் பிரபஞ்ச ஆற்றல்தான் அவர்களின் நோய்களையும், வேதனைகளையும்,.

Read More
ரெய்கி காணொளி

முஸ்லிம்கள் ஹீலிங் செய்யலாமா?

முஸ்லிம்கள் ஹீலிங் செய்யலாமா?மனிதர்கள் ரெய்கி ஆற்றலையும் சுவாசிக்கிறார்கள்.சுவாசம் மூலமாகவும் ரெய்கி ஆற்றல்.

Read More
ரெய்கி காணொளி

அனைவருக்கும் ஹீலிங் வழங்கக்கூடாது

ரெய்கியில் மாஸ்டர் நிலை கற்றிருந்தாலும் அனைவருக்கும் ஹீலிங் வழங்கக்கூடாது.

Read More
Announcement

ரெய்கி மாணவர் பதிவு

வணக்கம், இறைவனுக்கு நன்றி ஒத்துழைத்து வழிகாட்டிய நல்ல உள்ளங்களுக்கு நன்றி. நமது.

Read More
ரெய்கி காணொளி

தினசரி பயிற்சி செய்யாமல் ரெய்கி ஆற்றலின் பலனைப் பெறலாம்

தினசரி பயிற்சி செய்யாமல் ரெய்கி ஆற்றலின் பலனைப் பெறலாம். ரெய்கி ஆற்றலைச்.

Read More
X