ரெய்கி காணொளி

முஸ்லிம்கள் ஹீலிங் செய்யலாமா?

முஸ்லிம்கள் ஹீலிங் செய்யலாமா?மனிதர்கள் ரெய்கி ஆற்றலையும் சுவாசிக்கிறார்கள்.சுவாசம் மூலமாகவும் ரெய்கி ஆற்றல்.

Read More
X