உடல்

எதனால் முகத்தில் எண்ணெய் வழிகிறது?

எதனால் முகத்தில் எண்ணெய் வழிகிறது? உடலின் ஆற்றல் அதிகமாக செலவழிக்கப்படும் போது,.

Read More
உடல்

முகத்தில் எதற்காக பருக்கள் தோன்றுகின்றன?

முகத்தில் எதற்காக பருக்கள் தோன்றுகின்றன? சிறுவர்களும் சிறுமிகளும் பருவம் அடையும் வேளையில்,.

Read More
X