மின்னூல்

திருக்குறள் கூறும் மருத்துவம் – மின்னூல்

திருக்குறளின் மருந்து அதிகாரத்தின் குறள்களுக்கு எனது அனுபவத்தையும் புரிதலையும் கொண்டு விளக்கம்.

Read More
மின்னூல்

நோயும் மருத்துவமும் – மின்னூல்

வணக்கம், நான் எழுதிய “நோயும் மருத்துவமும்” எனும் எனது மருத்துவக் கட்டுரைகள்.

Read More
X