உடல்

மலம் அதிக துர்நாற்றம் வீசுவது ஏன்?

மலம் அதிக துர்நாற்றம் வீசுவது ஏன்? எச்சில் முதல் மனிதக் கழிவுகள்.

Read More
ஆரோக்கியம்

அதிகமாக தண்ணீர் அருந்தினால் மலம் கழிக்க எளிதாக இருக்குமா?

அதிகமாக தண்ணீர் அருந்தினால் மலம் கழிக்க எளிதாக இருக்குமா? காலையில் எளிதாக.

Read More
X