வாழ்க்கை

வயதுக்கும் மரணத்துக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது

வயதுக்கும் மரணத்துக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது. 10, 20, 30, 40,.

Read More
வாழ்க்கை

மரணம் ஒரு அழகான மகிழ்ச்சியான விசயம்

மரணம் ஒரு அழகான மகிழ்ச்சியான விசயம். மனித உடலை 120 ஆண்டுகளுக்கு.

Read More
நோய்கள்

உடலின் இயக்கமும் நோய்களால் உண்டாகும் மரணமும்

மனித உடலின் இயக்கமும் நோய்களால் உண்டாகும் மரணமும். மனித உடலில் இறந்த.

Read More
நோய்கள்

நோயும் மரணமும்

நோயும் மரணமும். ஒரு முக்கியமான விசயத்தை அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்..

Read More
நோய்கள்

திடீர் மருத்துவர்களால் உருவாகும் நோயும் மரணமும்

திடீர் மருத்துவர்களால் உருவாகும் நோயும் மரணமும். ஒரு உணவகத்தில் அமர்ந்திருக்கும் போது.

Read More
நோய்கள்

நோய்க்கும் மரணத்துக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது

நோய்க்கும் மரணத்துக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது, நோய் வேறு மரணம் வேறு. மரணம்.

Read More
வாழ்க்கை

ஒருவரின் ஆயுள் காலம் முடியும் முன்பாக மரணம் உண்டாகுமா?

ஒருவரின் ஆயுள் காலம் முடியும் முன்பாக மரணம் உண்டாகுமா? இந்த உலகத்திற்கு.

Read More
வாழ்க்கை

அகால மரணம் என்பது என்ன?

அகால மரணம் என்பது என்ன? அகால மரணம் என்பது இளம் பருவத்தில்.

Read More
நோய்கள்

நோய்க்கும் மரணத்துக்கும் என்ன தொடர்பு?

நோய்க்கும் மரணத்துக்கும் என்ன தொடர்பு? நோய் வேறு மரணம் வேறு, இவை.

Read More
நோய்கள்

நோயாளிகள் எதனால் திடீரென்று மரணமடைகிறார்கள்?

நோயாளிகள் எதனால் திடீரென்று மரணமடைகிறார்கள்? மனிதர்கள் திடீரென மரணம் அடைய பல்வேறு.

Read More
X