மனம்

மன வேதனை எதனால் உருவாகிறது?

மன வேதனை எதனால் உருவாகிறது? மன வேதனை என்பது, உள்ளத்தில் உருவாகும்.

Read More
மனம்

மனதில் துன்பங்கள் உருவாகக் காரணங்கள்

மனக்குழப்பம் உருவாகக் காரணங்கள் மனதில் துன்பங்கள், மனக்குழப்பம், வேதனை, கவலை, உருவாகக்.

Read More
X