மனம்

மனிதனின் வளர்ச்சிக்கு உதவும் மனம் எனும் கருவி

மனிதனின் வளர்ச்சிக்கு உதவும் மனம் எனும் கருவி. விலங்குகளுக்குத் தேவை உண்டானால்,.

Read More
வாழ்க்கை

மனிதப் பிறவி எடுத்ததன் நோக்கம் என்ன?

மனிதப் பிறவி எடுத்ததன் நோக்கம் என்ன? உலகம் என்றால் என்ன? இயற்கை.

Read More
வாழ்க்கை

தனி மனிதனின் வாழ்க்கை

தனி மனிதனின் வாழ்க்கை தனி மனிதனின் வாழ்க்கையை பல்வேறு விசயங்கள் நிர்ணயம்.

Read More
ஆன்மீகம்

மனித ஆத்மாக்களின் பூர்வீகம் எது?

மனித ஆத்மாக்களின் பூர்வீகம் எது? மனித ஆத்மாக்கள் இந்த பூமியை சார்ந்தவை.

Read More
வாழ்க்கை

மனிதர்கள் எதனால் அடிக்கடி வானத்தைப் பார்க்கிறார்கள்?

மனிதர்கள் எதனால் அடிக்கடி வானத்தைப் பார்க்கிறார்கள்? மனிதர்களுக்கு கவலை தோன்றினாலும், மகிழ்ச்சி.

Read More
வாழ்க்கை

மனிதன் நேரத்தைக் கடப்பது (Time traveling) சாத்தியமா?

மனிதன் நேரத்தைக் கடப்பது (Time traveling) சாத்தியமா? மனிதனின் மனதுக்கும் உயிருக்கும்.

Read More
மனம்

மனிதனும் மனமும்

மனிதனும் மனமும். மனதை வெறும் பதிவு செய்யும் இயந்திரம் என்று அலட்சியப்படுத்த.

Read More
மனம்

மனிதர்களின் குணாதிசயங்கள்

மனிதர்களின் குணாதிசயங்கள். நாம் காணும் மனிதர்களின் குணாதிசயங்கள். ஒரு மனிதர் இன்னொரு.

Read More
ரெய்கி

மனிதன் ஒரு அறிமுகம்

பூத உடல் (கண்களால் காணக்கூடிய உடல்), ஒளி உடல் (ஆரா), மனம்.

Read More
X