மனம்

மனதோடு பேசலாம் ரகசியங்களை அறிந்து கொள்ளலாம்

மனதோடு பேசலாம் ரகசியங்களை அறிந்து கொள்ளலாம். மனதுடன் பேசவும், மனதிடம் இருந்து.

Read More
ஆரோக்கிய காணொளி

மனம் என்றுமே நிம்மதியாக இருக்க இவ்வாறு வாழுங்கள்

மனம் என்றுமே நிம்மதியாக இருக்க இவ்வாறு வாழுங்கள்

Read More
மனம்

எதிர்மறை வார்த்தைகளால் உருவாகும் நோய்கள்

எதிர்மறை வார்த்தைகளால் உருவாகும் நோய்கள். உங்களின் உடலைப் பற்றிய உண்மைகளைப் புரிந்து.

Read More
வாழ்க்கை

மனிதர்களின் நம்பிக்கைகளும் பாதிப்புகளும்

மனிதர்களின் நம்பிக்கைகளும் பாதிப்புகளும். இந்த பூமியில் பிறக்கும் குழந்தைகள் அனைவரும் மனப்.

Read More
மனம்

நம்பிக்கைகள் மற்றும் மூடநம்பிக்கைகள்

நம்பிக்கைகள் மற்றும் மூடநம்பிக்கைகள். ஒரு விசயத்தை நம் முன்னோர்கள் பின்பற்றினார்கள் என்பதால்,.

Read More
மனம்

முன்முடிவுகளும் உருவாகும் தடைகளும்

முன்முடிவுகளும் உருவாகும் தடைகளும். ஒரு காரியத்தை தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே சிலர்; என்னால்.

Read More
மனம்

இடம் மாறும் போது மனம் மாறும்

இடம் மாறும் போது மனம் மாறும். இருக்கும் இடத்திற்கும் சூழ்நிலைக்கும் ஏற்ப.

Read More
மனம்

மனதைச் சரி செய்யும் வழிமுறை

மனதைச் சரி செய்யும் வழிமுறை. மனம் தான் மனிதனின் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும்.

Read More
மனம்

மனமும் படைப்பாற்றலும்

மனமும் படைப்பாற்றலும் இணைந்து இயங்குகின்றன. சிந்தனையும், மனதில் தோன்றும் எண்ணங்களும், மனித.

Read More
மனம்

மன பதிவுகளும் உண்டாகும் மாற்றங்களும்

மன பதிவுகளும் உண்டாகும் மாற்றங்களும். மனித மனதில் பதிந்துவிட்ட பதிவுகள் அவன்.

Read More
X