மனம்

மனக்கவலை எதனால் உருவாகிறது?

மனக்கவலை எதனால் உருவாகிறது? பெரும்பாலும் ஒருவர் இழந்த மனிதரையோ, பொருளையோ, வாய்ப்பையோ.

Read More
மனம்

மனதில் துன்பங்கள் உருவாகக் காரணங்கள்

மனக்குழப்பம் உருவாகக் காரணங்கள் மனதில் துன்பங்கள், மனக்குழப்பம், வேதனை, கவலை, உருவாகக்.

Read More
X