தமிழ்

பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்

பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்துகொள்ளும்பண்டிகைகளுக்கு மத்தியில்அன்பைப் பகிர்ந்துகொள்ளும்தமிழனின் பண்டிகை உலகத்தின் உயிர்களுடன்மனிதனை.

Read More
தமிழ்

பொங்கல்

சூரியன் தன் சேவைக்கு எந்நாளும் பிரதிபலனைஎதிர்பார்க்க மாட்டான் இருந்தும் அவனுக்கு நன்றிஎங்கள்.

Read More
தமிழ்

இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்

பொங்கலோடு பொங்கட்டும் மக்களெல்லாம்மகிழ்ச்சியில் பொங்கட்டும் மனங்களெல்லாம்அன்பாலே பொங்கட்டும் குடும்பமெல்லாம்புன்னகையில் பொங்கட்டும் உறவுகளெல்லாம்கொண்டாட்டம்.

Read More
X