ரெய்கி காணொளி

EKEB 1 – பெண்டுலம் & டௌசிங் ரோட் பற்றிய கேள்வி பதில்கள்

பெண்டுலம் & டௌசிங் ரோட் பற்றிய கேள்வி பதில்கள்

Read More
ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #16 Energy test with Pendulum and Dowsing rods

பெண்டுலம் மற்றும் டௌசிங் ரோட்டை பயன்படுத்தி ஆற்றலை சோதிக்கும் முறைகள். Energy.

Read More
ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #17 Energy test with pendulum

Energy test with pendulum. பெண்டுலத்தை பயன்படுத்தும் வழிமுறைகள் பெண்டுலத்தை எவ்வாறு.

Read More
X