நோய்கள்

புற்று நோயால் மரணம் ஏற்படுமா?

புற்று நோயால் மரணம் ஏற்படுமா? புற்றுநோய் கட்டியை வெட்டாமல் இருந்தால், புதிய.

Read More
நோய்கள்

புற்றுநோய் கட்டியை வெட்டலாமா?

புற்றுநோய் கட்டியை வெட்டலாமா? கண்டிப்பாக புற்றுநோய் கட்டியை வெட்டக்கூடாது. புற்றுநோய் மட்டுமின்றி.

Read More
நோய்கள்

புற்றுநோய் கட்டி என்பது என்ன?

புற்றுநோய் கட்டி என்பது என்ன? உடலில் சேரும் ஆபத்தான கழிவுகளை உடலால்.

Read More
பெண்கள்

மார்பகப் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் காரணிகள்

மார்பகப் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் காரணிகள். பெரும்பாலும் தங்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் செய்யும்.

Read More
X