ஆன்மீகம்

புத்தரின் போதனைகள்

புத்தரின் போதனைகள். புத்த மதத்தில் கடவுளைப் பற்றிய கோட்பாடுகளோ, கடவுள்தான் இந்த.

Read More
X