மருத்துவம்

பாத அழுத்தச் சிகிச்சை

பாதங்களில் கைகளைக் கொண்டு அல்லது அதற்கென்று பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட மரக்கட்டையைக் கொண்டு.

Read More
ரெய்கி

How do I use Reiki for healing and foot reflexology?

Contact DetailsV.Gowri, Salem📞9345089064gowriakshayaa21@gmail.com

Read More
X