மனம்

மனதை அடக்குவது எப்படி?

வாழ்க்கையில் தவறு செய்யாத மனிதர்களே கிடையாது என்று சொல்லும் அளவுக்கு, அத்தனை.

Read More
மனம்

மனிதர்களின் உணவு பழக்கம்

மனிதர்களின் உணவு பழக்கம். மட்டன் பிரியாணி, பெப்பர் சிக்கன், மீன் வறுவல்,.

Read More
X