நோய்கள்

எதை சாப்பிட்டால் நோய்கள் குணமாகும்?

எதை சாப்பிட்டால் நோய்கள் குணமாகும்? எதைச் சாப்பிட்டால் அந்த நோய் குணமாகும்?.

Read More
நோய்கள்

நோய் உருவாக 10 முக்கிய காரணங்கள்

மனிதர்களுக்கு நோய் உருவாக 10 முக்கிய காரணங்கள். உடல் உபாதைகளும் நோய்களும்.

Read More
நோய்கள்

சர்க்கரை நோய் என்பது உண்மையில் என்ன?

சர்க்கரை நோய் என்பது உண்மையில் என்ன? இந்தக் கட்டுரையை வாசித்தால் “என்னது.

Read More
நோய்கள்

நோயும் மரணமும்

நோயும் மரணமும். ஒரு முக்கியமான விசயத்தை அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்..

Read More
நோய்கள்

கோமா நிலை எதனால் ஏற்படுகிறது?

கோமா நிலை எதனால் ஏற்படுகிறது? உடலில் சிறு சிறு தொந்தரவுகளும் நோய்களும்.

Read More
நோய்கள்

நோய்க்கும் மரணத்துக்கும் என்ன தொடர்பு?

நோய்க்கும் மரணத்துக்கும் என்ன தொடர்பு? நோய் வேறு மரணம் வேறு, இவை.

Read More
வாழ்க்கை

நான் பார்த்த மனிதர்கள்

நான் பார்த்த மனிதர்கள். இறைவன் இந்த உலகை எவ்வாறு படைத்திருக்கிறான் என்பதை.

Read More
ஆரோக்கியம்

வெள்ளை நிற உணவுகள் தீங்கை விளைவிக்கும்

வெள்ளை நிற உணவுகள் தீங்கை விளைவிக்கும். புகையிலை, மது, மற்றும் போதைப்.

Read More
நோய்கள்

வைரஸ் மற்றும் தொந்தரவுகள்

வைரஸ் மற்றும் தொந்தரவுகள் | Virus and symptoms | சுவை.

Read More
X