காதல் கவிதை

காதல் இசை

கர்நாடக சங்கீதமாகதுடித்துக் கொண்டிருந்தஎன் மனது உன்னைக் காணும்வேளைகளில் மட்டும்குத்துப் பாடலாககுத்துகிறது நீ.

Read More
நையாண்டி கவிதை

காதலியின் தங்கை

அதிர்ச்சியையும் மகிழ்ச்சியையும்ஒன்றாக உணர முடியுமா?இப்போது உணர்கிறேன் – நான் கூட்ட நெரிசலில்கைப்பேசியைத்.

Read More
X