மனம்

எதனால் மனிதர்களுக்கு மனத் திருப்தி உண்டாவதில்லை?

உங்களைச் சுற்றி இருப்பவர்கள் உட்கொள்ளும் உணவு வகைகளை வேடிக்கை பார்த்துக்கொண்டே உங்களின்.

Read More
X