தமிழ் கவிதை

நண்பன்

அன்பான தாய், தந்தைசகோதரன் சகோதரிஉறவு சுற்றம் நல்ல மனைவிபொறுப்பான பிள்ளைஅமைந்தவன் சொர்க்கத்தில்.

Read More
X