ரெய்கி

தீய ஆற்றல்களை வெளியேற்றும் குளியல் முறை

தீய ஆற்றல்களை வெளியேற்றும் குளியல் முறை. இந்த குளியல் முறை தீய.

Read More
ரெய்கி

ரெய்கியை பயன்படுத்தி குணப்படுத்தும் வழிமுறைகள்

ரெய்கி சிகிச்சை வழங்குவதற்கு முன்பாக, என்ன செய்ய போகிறார்? எவ்வாறு சிகிச்சை.

Read More
ரெய்கி

தீய ஆற்றல்கள் உடலில் சேருவதற்குக் காரணங்கள்

ஒரு தனி நபரின் உடலில் தீய ஆற்றல்கள் நுழைவதற்கும் சேருவதற்கு பல.

Read More
மருத்துவம்

தீய ஆற்றல்களை வெளியேற்ற

இந்த குளியல் முறையை பௌத்த துறவிகள் தீய ஆற்றல்களை மனிதர்களின் உடலிலிருந்து.

Read More
ரெய்கி காணொளி

தீய ஆற்றல்கள் இருந்தால் எவ்வாறு அறிந்துக் கொள்வது?

வீடு, கட்டடம் மற்றும் வியாபார தளங்களில் தீய ஆற்றல்கள் இருந்தால் எவ்வாறு.

Read More
ரெய்கி காணொளி

Flower bath to remove bad energies. தீய ஆற்றல்களை போக்கும் பூக்குளியல்.

திருஷ்டி, கண்ணாறு, பொறாமை, தரித்திரம், பீடை, துரதிஷ்டம், நோய், அமானுஷ்யம், பேய்,.

Read More
X