வாழ்க்கை

திருக்குறள் கூறும் வாழ்க்கை

திருக்குறள் கூறும் வாழ்க்கை. திருவள்ளுவர் மனித வாழ்க்கையை நான்கு நிலைகளாகப் பிரிக்கிறார்..

Read More
மின்னூல்

திருக்குறள் கூறும் மருத்துவம் – மின்னூல்

திருக்குறளின் மருந்து அதிகாரத்தின் குறள்களுக்கு எனது அனுபவத்தையும் புரிதலையும் கொண்டு விளக்கம்.

Read More
திருக்குறள்

உயர் வள்ளுவம் -7 – கடவுள் வாழ்த்து-4 (Kadavul Vazhthu-4)

கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்கள் வழங்கும்,.

Read More
திருக்குறள்

உயர் வள்ளுவம் – 6 – கடவுள் வாழ்த்து-3 (Kadavul Vazhthu-3)

கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்கள் வழங்கும்,.

Read More
திருக்குறள்

உயர் வள்ளுவம் -5 – கடவுள் வாழ்த்து-2 (Kadavul Vazhthu-2)

கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்கள் வழங்கும்,.

Read More
திருக்குறள்

உயர் வள்ளுவம் -3 உரைப்பாயிரம்-2 (Uraippayiram-2)

கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்கள் வழங்கும்,.

Read More
திருக்குறள்

உயர் வள்ளுவம் – 2 – உரைப்பாயிரம்-1 (Uraippayiram-1)

கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்கள் வழங்கும்,.

Read More
திருக்குறள்

உயர் வள்ளுவம் -1 ஜெயராஜ் ஐயா அறிமுகம் (Jeyaraj Ayya Intro)

கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இறையருளால் இலங்கை ஜெயராஜ் ஐயா பரிமேலழகரின்.

Read More
திருக்குறள்

திருக்குறள் கூறும் மருத்துவம் அறிமுகம்

திருக்குறள் கூறும் மருத்துவம் அதிகாரம்: மருந்துகுறள்கள்: 10விளக்க உரை: ராஜா முகமது.

Read More
X