தியானம்

தியானத்தின் போது செய்யக்கூடாத 15 விசயங்கள்

தியானத்தின் போது செய்யக்கூடாத 15 விசயங்கள் 1. தியானம் செய்யும் போது.

Read More
தியானம் காணொளி

தூக்கமும் ஒருவகையான தியானம்தான்

தியானம் என்பது மனிதர்களின் இயல்பு நிலை, தூக்கமும் ஒருவகையான தியானம்தான். தியானம்.

Read More
ஆன்மீகம்

அனைவரும் தியானம் செய்ய வேண்டுமா?

அனைவரும் தியானம் செய்ய வேண்டுமா? மனிதர்கள் அனைவருக்கும் மனம் எனும் கருவி.

Read More
ஆன்மீகம்

தியானம் என்பது என்ன?

தியானம் என்பது என்ன? 24 மணி நேரமும் சதா இயங்கிக்கொண்டே இருக்கும்.

Read More
ஆன்மீகம்

தியானம் செய்யும் போது எந்த முத்திரையை பயன்படுத்தலாம்?

தியானம் செய்யும் போது எந்த முத்திரையை பயன்படுத்தலாம்? அவரவர் உடல் மற்றும்.

Read More
தியானம்

தியான நிலை என்பது என்ன?

தியான நிலை என்பது என்ன? தியானத்தில் இருக்கும் போது, பல வகையான.

Read More
ஆன்மீகம்

சுயத்தை அறிந்துகொள்வது எப்படி?

சுயத்தை அறிந்துகொள்வது எப்படி? குறிப்பிட்ட வயதைத் தாண்டியதும் பெரும்பாலானோரின் மனதில் தோன்றும்.

Read More
தியானம்

தியானம் முறையாக பலனளிக்கிறதா?

நீங்கள் செய்யும் தியானம் முறையாக பலனளிக்கிறதா? தியானம் என்பது ஒரு செயல்.

Read More
தியானம்

ஒரு நிமிடத் தியானம்

ஒரு நிமிடத் தியானம். இன்றைய அவசர உலகில் தியானம் செய்வதற்காக நேரத்தை.

Read More
X