தமிழ் கவிதை

தமிழன்

இறைவா எனக்கு நீ தந்த வரம்இப்போதுதான் உணர்கிறேன்தமிழில் பேசுவதே கொடுப்பினைஎழுதப் படிக்கவும்.

Read More
X