உணவு

பாட்டில் தண்ணீர் உடலுக்கு நன்மையானதா?

பாட்டில் தண்ணீர் உடலுக்கு நன்மையானதா? தண்ணீரில் இயற்கையாகவே உயிர்களை உருவாக்கக்கூடிய “உயிர்.

Read More
குழந்தைகள்

சிறிய குழந்தைகளுக்கு தண்ணீர் கொடுக்கலாமா?

சிறிய குழந்தைகளுக்கு தண்ணீர் கொடுக்கலாமா? நிச்சயமாகக் கொடுக்கலாம், கட்டாயம் கொடுக்கவும் வேண்டும்..

Read More
தண்ணீர்

அதிகமாக தண்ணீர் அருந்த வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுவது ஏன்?

அதிகமாக தண்ணீர் அருந்த வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுவது ஏன்? அதிகமாக.

Read More
தண்ணீர்

தண்ணீரை அதிகமாக அருந்தினால் உடலின் கழிவுகள் வெளியேறுமா?

தண்ணீரை அதிகமாக அருந்தினால் உடலின் கழிவுகள் வெளியேறுமா? மனித உடலின் அமைப்பு.

Read More
தண்ணீர்

ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு தண்ணீர் அருந்த வேண்டும்?

ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு தண்ணீர் அருந்த வேண்டும்? ஓர் நாளைக்கு இவ்வளவு.

Read More
தண்ணீர்

தண்ணீரில் இருக்கும் கிருமிகள் உடலுக்கு ஆபத்தானவையா?

தண்ணீரில் இருக்கும் கிருமிகள் உடலுக்கு ஆபத்தானவையா? தண்ணீரில் இருக்கும் கிருமிகள் பெரும்பாலும்.

Read More
தண்ணீர்

எவ்வகையான தண்ணீர் உடலுக்கு மிகவும் நன்மையானது?

எவ்வகையான தண்ணீர் உடலுக்கு மிகவும் நன்மையானது? இயற்கையாகக் கிடைக்கக்கூடிய வடிகட்டாத, கொதிக்க.

Read More
தண்ணீர்

தண்ணீரை வடிகட்டி (filter செய்து) அருந்துவது நல்லதா?

தண்ணீரை வடிகட்டி (filter செய்து) அருந்துவது நல்லதா? நிச்சயமாக இயந்திரங்களைக் கொண்டு.

Read More
தண்ணீர்

தண்ணீரைக் கொதிக்க வைத்து அருந்துவது நல்லதா?

தண்ணீரைக் கொதிக்க வைத்து அருந்துவது நல்லதா? தண்ணீரைக் கொதிக்க வைத்தால், தண்ணீரில்.

Read More
ஆரோக்கியம்

அதிகமாக தண்ணீர் அருந்தினால் மலம் கழிக்க எளிதாக இருக்குமா?

அதிகமாக தண்ணீர் அருந்தினால் மலம் கழிக்க எளிதாக இருக்குமா? காலையில் எளிதாக.

Read More
X