ரெய்கி காணொளி

EKEB 1 – பெண்டுலம் & டௌசிங் ரோட் பற்றிய கேள்வி பதில்கள்

பெண்டுலம் & டௌசிங் ரோட் பற்றிய கேள்வி பதில்கள்

Read More
ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #16 Energy test with Pendulum and Dowsing rods

பெண்டுலம் மற்றும் டௌசிங் ரோட்டை பயன்படுத்தி ஆற்றலை சோதிக்கும் முறைகள். Energy.

Read More
ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #18 Guide to use dowsing rod

டௌசிங் ரோட்டை  எவ்வாறு பயன்படுத்துவது? டௌசிங் ரோட்டை பயன்படுத்தி எவ்வாறு ஆற்றலை.

Read More
X