ஆன்மீகம்

ஆவுடையார் கோவிலில் காண வேண்டிய சிறப்புகள்

ஆவுடையார் கோவிலில் காண வேண்டிய சிறப்புகள் 1. கோயிலின் நுழைவாயிலில் அமைந்திருக்கும்.

Read More
ஆன்மீகம்

ஆவுடையார் கோவில்

ஆவுடையார் கோவில் திருப்பெருந்துறை ஆலயத்தின் சிறப்புகள் இறைவன் – ஸ்ரீ ஆத்மநாதர்இறைவி.

Read More
ஆன்மீகம்

பக்திக்கு இரண்டு பாதைகள்

பக்திக்கு இரண்டு பாதைகள். இறை நம்பிக்கை என்றவுடன், இறைவன் இருக்கிறார் என்று.

Read More
X