ரெய்கி காணொளி

செல்ப் ஹீலிங்எத்தனை முறை செய்ய வேண்டும்?

நோய் உள்ளவர்கள் மற்றும் நோய் இல்லாதவர்கள், தினம், வாரம், மாதம், எத்தனை.

Read More
ஆரோக்கிய காணொளி

தூங்கும் போதும் செல்ப் ஹீலிங்

Self-healing while sleeping | தூங்கும் போதும் செல்ப் ஹீலிங்Zoom meeting.

Read More
ரெய்கி

ரெய்கி சிகிச்சை அளிக்கும் உதாரணங்கள்

(தொடாமல் சிகிச்சை அளிக்கும் உதாரணம்) (தொட்டு சிகிச்சை அளிக்கும் உதாரணம்)

Read More
ரெய்கி

ரெய்கி சுய சிகிச்சை

Reiki Self Healing – ரெய்கி சுய சிகிச்சை மேலே உள்ள.

Read More
X