உடல்

ஆராவை (Aura) சீரழிக்கக் கூடியவை எவை?

ஆராவை (Aura) சீரழிக்கக் கூடியவை எவை? தவறான வாழ்க்கை முறைகளும், தவறான.

Read More
கோவிட்-19

கோவிட்டின் பெயரால் உண்டான மரணம் – 2

கோவிட்டின் பெயரால் உண்டான மரணம் – 2 என் உறவினர்களுக்கு கோவிட்-19.

Read More
கோவிட்-19

கோவிட்டின் பெயரால் உண்டான மரணம் – 1

கோவிட்டின் பெயரால் உண்டான மரணம். கோவிட் என்று ஒரு நோய் இருப்பதாகவும்,.

Read More
மனம்

மனம் குணப்படுத்தும் நோய்கள்

மனம் குணப்படுத்தும் நோய்கள் (பிளாசிபோ எபெக்ட்). சிலருக்கு நோய் உருவானால், ஒரு.

Read More
மனம்

மனித மனதின் திறன்

உங்கள் மனதின் வயது என்ன தெரியுமா? உங்கள் உடலின் வயது தான்.

Read More
ரெய்கி

ரெய்கி சிகிச்சை

ரெய்கி சிகிச்சை, ரெய்கி என்ற சொல் ஜப்பானிய மொழியில் உள்ள இரண்டு.

Read More
மனம்

மனதால் நோய்களை குணப்படுத்தும் வழிமுறைகள்

மனதால் நோய்களை குணப்படுத்தும் வழிமுறைகள். மனமானது மனிதனின் கட்டளைகளுக்குக் கட்டுப்பட்டு நடக்கும்,.

Read More
ஆரோக்கிய காணொளி

தூங்கும் போதும் செல்ப் ஹீலிங்

Self-healing while sleeping | தூங்கும் போதும் செல்ப் ஹீலிங்Zoom meeting.

Read More
பெண்கள் மருத்துவம்

சிசேரியன் எனும் கூலிப்படை வியாபாரம்

சிசேரியன் எனும் கூலிப்படை வியாபாரம். இன்றைய கால கட்டத்தில் கர்ப்பமுற்ற தாய்மார்கள்.

Read More
X