உடல்

உடலில் சத்து குறைவாக இருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

உடலில் சத்து குறைவாக இருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்? உடலின் இயக்கத்திற்குத்.

Read More
உணவு

கோழி முட்டையை உட்கொண்டால் உடலுக்கு புரோட்டீன் கிடைக்குமா?

கோழி முட்டையை உட்கொண்டால் உடலுக்கு புரோட்டீன் கிடைக்குமா? கோழிகள் புரோட்டீனையோ, முட்டையையோ.

Read More
ஆரோக்கியம்

எது உடலுக்குச் சிறந்த உணவு?

எது உடலுக்குச் சிறந்த உணவு? பல நாட்டு உணவு வகைகள் நம்மிடையே.

Read More
X