நோய்கள்

குழந்தைகளுக்கு உதட்டுப் பிளவு எதனால் ஏற்படுகிறது?

குழந்தைகளுக்கு உதட்டுப் பிளவு எதனால் ஏற்படுகிறது? Cleft lips, Cleft palate.

Read More
நோய்கள்

குழந்தைகளுக்கு நோய் உருவாக என்ன காரணம்?

குழந்தைகளுக்கு நோய் உருவாக என்ன காரணம்? இன்றைய காலகட்டத்தில் குழந்தைகளுக்கு நோய்.

Read More
வாழ்க்கை

பிள்ளைகளுக்கு தமிழ் வாசிக்க கற்றுக் கொடுங்கள்

பிள்ளைகளுக்கு தமிழ் வாசிக்க கற்றுக் கொடுங்கள். இன்றைய காலகட்டத்தில் கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை.

Read More
பொருளாதாரம்

சேமிப்பு பழக்கம்

சேமிப்பு பழக்கம். உங்களுக்கு எதைச் சாப்பிட விருப்பமாக இருக்கிறது என்று கேட்டால்.

Read More
குழந்தைகள்

குழந்தைகளுக்கு எதனால் வாயில் எச்சில் வழிகிறது?

குழந்தைகளுக்கு எதனால் வாயில் எச்சில் வழிகிறது? குழந்தைக்கு வாயில் எச்சில் வழிகிறது.

Read More
குழந்தைகள்

சிறுவர்களுக்கு எத்தனை முறை உணவு கொடுக்க வேண்டும்?

சிறுவர்களுக்கு எத்தனை முறை உணவு கொடுக்க வேண்டும்? சிறுவர்களுக்குப் பசியில்லாமல் கொடுக்கப்படும்.

Read More
குழந்தைகள்

குழந்தைகளுக்கு எதனால் வாந்தி வருகிறது?

குழந்தைகளுக்கு எதனால் வாந்தி வருகிறது? குழந்தைகளுக்கு ஜீரண சக்தி பலவீனமாக இருக்கும்.

Read More
குழந்தைகள்

குழந்தைக்கு கடிகார நேரத்தைப் பின்பற்றி உணவு கொடுப்பது நல்லதா?

குழந்தைக்கு கடிகார நேரத்தைப் பின்பற்றி உணவு கொடுப்பது நல்லதா? கடிகார நேரத்தைப்.

Read More
குழந்தைகள்

குழந்தைகளுக்கு மனம் எவ்வளவு முக்கியமானது?

குழந்தைகளுக்கு மனம் எவ்வளவு முக்கியமானது? சிறு வயதில் குழந்தைகளின் மனதில் பதியும்.

Read More
குழந்தைகள்

குழந்தைக்கு நெஞ்சுச்சளி உண்டானால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

குழந்தைக்கு நெஞ்சுச்சளி உண்டானால் என்ன செய்ய வேண்டும்? முதலில் இரவில் குழந்தை.

Read More
X