உணவு

குளிர்பானங்கள் எதனால் உடலுக்குக் கெடுதல் என்கிறார்கள்?

குளிர்பானங்கள் எதனால் உடலுக்குக் கெடுதல் என்கிறார்கள்? Coca-cola, pepsi, Fanta என்று.

Read More
X