உடல்

சர்க்கரை நோயாளிக்கு காலில் எதனால் புண் உண்டாகிறது?

சர்க்கரை நோயாளிக்கு காலில் எதனால் புண் உண்டாகிறது? சர்க்கரை நோயாளிகள் அனுதினமும்.

Read More
நோய்கள்

சர்க்கரை நோயாளிக்கு எதனால் கால் அழுகுகிறது?

சர்க்கரை நோயாளிக்கு எதனால் கால் அழுகுகிறது? அபாயகரமான இரசாயனங்கள் உடலின் ஒரு.

Read More
உடல்

நோயாளியின் கால்கள் எதனால் கருத்து போகின்றன?

நோயாளியின் கால்கள் எதனால் கருத்து போகின்றன? ஒருவர் நோய்வாய்ப்படுகிறார் என்றால் அவரின்.

Read More
உடல்

பேருந்து பயணத்தில் எதனால் கால்கள் வீங்குகின்றன?

பேருந்து பயணத்தில் எதனால் கால்கள் வீங்குகின்றன? 1. பேருந்து பயணத்தில் வெகுநேரம்.

Read More
உடல்

கால்கள் எதனால் வீக்கம் அடைகின்றன?

கால்கள் எதனால் வீக்கம் அடைகின்றன? நோயாளிகளுக்கும், அதிகமாக மருந்து மாத்திரைகளை உட்கொள்பவர்களுக்கும்,.

Read More
X