காதல் கவிதை

காதலும் கவிதையும்

கவிதைகள் வடிக்கும்தருணத்தில் எல்லாம்உன் நினைவுகள்உதிப்பதில்லை உன் நினைவுகள்தோன்றும் தருணத்தில்எல்லாம் கவிதைகள்உதிப்பதில்லை உன்.

Read More
காதலி கவிதை

நினைவுகள்

நினைவுகள் நெருப்பினைத்தழுவிய நினைவுகள்இன்றும் என்மனதின் தழும்பாக அந்த உஷ்ணம்துடிப்பு, பரிசம்ரோஜா இதழினும்மென்மையானஉன்.

Read More
காதலி கவிதை

காதலோ காமமோ

காதலோ காமமோ காதலோ காமமோஉனக்காக ஒரு உயிர்பிரிந்தது உன் தேநீர்க்கோப்பையில் ஒருஈயின்.

Read More
காதல் கவிதை

காதல்

காதல் விரும்பிய பெண்ணுடன்இணைந்து வாழ்வதுமட்டுமா காதல் அவளுக்கு ஒருசிறப்பான வாழ்க்கைஅமையுமென்றால் அவளை.

Read More
காதல் கவிதை

உன் மௌனவிரதம்

திருவிழாக் கூட்டம்ஆயிரம் தலைகள்ஆயிரம் குரல்கள்ஆயிரம் உறவுகள் பேச ஆயிரம் இருந்தும்வார்த்தைப் பஞ்சத்தில்நீயும்.

Read More
ஏக்கம் கவிதை

ஆசை

இதுவரையில் நான்கடந்து வந்த பாதைபயணம் அனுபவம்இன்பம் மகிழ்ச்சிகவலை துக்கம்நினைவு பதிவு அனைத்தையும்அழித்துவிட்டு.

Read More
X